Schadeherstel

Schadeherstel

Het is uiterst vervelend te horen dat u schade aan uw motorfiets heeft.

Wist u dat Motor Houtrust ook erkend schadehersteller is voor uw motorfiets?

Heeft u schade opgelopen? Bel het telefoonnummer op uw groene kaart, de verzekering zorgt er dan voor dat de motor wordt weggehaald.

Wij stellen voor u een offerte op met het verwachte schadebedrag zoals die visueel is waar te nemen. Er is altijd een kans dat bij het uiteindelijk repareren van uw motor nog extra schade wordt aangetroffen. Motor Houtrust streeft er naar met de ervaring die wij hebben, dit te voorkomen

Mocht een schade-expert van uw verzekeraar bij ons langs komen dan zullen wij met hem/haar een zo goed mogelijk analyse opstellen van de te repareren schade en bijkomende kosten.

Voor een goede inschatting van de schade stellen wij als Motor Houtrust u als klant centraal en gaan we allereerst met u in gesprek, wat is er gebeurt?, wat is uw gedachte over de schade aan uw motor? wat verwacht u van Motor Houtrust in dit proces? 

Voor een calculatie worden kosten gerekend die 10% van het schadebedrag zijn met een minimum van €150,- inclusief BTW. Bij een volledige herstelling komen deze kosten te vervallen.

Indien de motor niet volledig hersteld of total loss wordt afgevoerd betaald u de kosten voor de calculatie aan ons.

Na herstel betaald u bij ons enkel het bedrag van uw eigen risico ( de hoogte verschilt per verzekering )

Is uw voertuig zakelijk? Dan wordt na de herstelling een begeleidende brief aan u overhandigd om de BTW aan ons over te maken. De verzekeraar keert het schadebedrag uit exclusief BTW.